воскресенье, 15 марта 2015 г.

Wiktor Dmuchowski

     Wiktor Dmuchowski (ur. 17 sierpnia 1962 w Porozowie) – polski i białoruski dyrygent, działacz społeczny mniejszości polskiej na Białorusi, były wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi.

Виктор Дмуховский

     Wiktor Dmuchowski Średnią szkołę muzyczną ukończył w 1981 w Grodnie w klasie akordeonu guzikowego u prof. Fiodora Martyniuka. Do roku 1986 kontynuował studia na wydziałach: akordeonu guzikowego u prof. Walentego Czabana i dyrygentury u prof. Gienadija Jermoczenko i prof. Anatolia Łysienko w Białoruskiej Akademii Muzyki (Białoruskie Konserwatorium). Pierwsze doświadczenia dyrygenckie czerpał ze współpracy z orkiestrami uczelnianymi, odnosząc sukcesy na uczelnianych konkursach dyrygenckich. Po ukończeniu studiów w 1987 został laureatem studenckich prac naukowych w zakresie muzykologii. Do roku 1988 odbywał służbę wojskową na Dalekiej Północy (Komi ASSR). Wracając do Mińska objął stanowisko dyrygenta i szefa orkiestry Politechniki Białoruskiej. W tym samym okresie tworzył środowisko polonijne w Mińsku, będąc Prezesem Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia” oraz wiceprezesem ZPB.
     W latach 1990-1992 w ramach Stypendium Rządu Polskiego doskonalił umiejętności dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Katowicach u prof. Karola Stryji.
     W latach 1991-1996 brał udział w Międzynarodowych Konkursach Dyrygenckich :
- im. G. Fitelberga (Katowice,1991)
- im. S. Prokofiewa (Sankt-Petersburg, 1993 dyplom)
- w Tokyo International Competition (Wiedeń, Konzerthaus 1994)
- Hungarian Television 8th International Conductor’s Competition (Budapeszt, 1995)
- im. Dimitri Mitropoulosa (Ateny, 1996)
     Prowadził słynne orkiesty w Sankt-Petersburgu, Mińsku, Konzerthaus w Wiedniu, Orchestra of Colours w Atenach, Szombathely Symphony Orchestra. Pracował z orkiestrami w Polsce.
     Wspópracuje z wieloma orkiestrami na świecie. Jest konsultantem i specjalistą ds. artystycznycznych w Impresariacie Artystycznym „La Passsione”.
Wniósł swój wkład w rozwój szkoły dyrygenckiej w Polsce tłumacząc i opracowując materiały poświęcone dyrygenturze światowej, m.in. książkę Kiriła Kondraszyna O dyrygenckim odczytywaniu symfonii P. Czajkowskiego.