воскресенье, 18 января 2015 г.

Знакаміты зямляк.

     Афіша аутарскага канцэрта да 30-годдзя творчай дзейнасці Яугена Паплаускага, які адбудзецца 28 лютага 2015 года у Мінску  у Зале імя Р.Шырмы  Беларускай дзяржаунай філармоніі. 

Autarskі kancjert Jaugena Paplauskaga

     Сярод сачыненняу, якія складаюць праграму канцэрта, прагучыць і  цыкл "На Нараджэнне Хрыстова і Каляды" у сямі частках для змешанага хору без суправаджэння. Твор прысвечаны 550-годдзю рымска-каталіцкай парафіі у Поразаве. 

     Фотаздымак Дзяржаунай акадэмічнай харавой капэлы імя Р.Шырмы, якая 28 лютага 2015 года выканае праграму сёлетняга аутарскага канцэрта кампазiтара Яугена Паплаускага.Haravaja kapjela Shyrmy Jaugen Paplauski


     Афiша аутарскага канцэрта кампазiтара Яугена Паплаускага на якiм прагучау харавы цыкл "На Нараджэнне Хрыстова і Каляды" якi адбыуся у г. Мiнску 16 лютага 2011 года.

Autarski kancjert Jaugena Paplauskaga 16 ljutaga 2011 Minsk

     Афiша аутарскага канцэрта кампазiтара Яугена Паплаускага на якiм прагучала Музыка для альта, фартэпіяна і струннага аркестра памяці ксяндза, доктара тэалогіі Станіслава Глякоускага (1896-1941), які, як вядома, нарадзіуся у Поразаве, а яго яскравае жыццё і трагічны лёс заслугоуваюць павагі удумлівых людзей. Горад Кракау 15 снежня 2013 года.

Autarski kancjert Jaugena Paplauskaga 15 snezhnja 2013 Krakau