вторник, 27 марта 2012 г.

Uczestniki wojny polsko-bolszewickej. Dywizja Litewsko-Białoruska.

     Uczestniki wojny polsko-bolszewickej 1920 roku. Ochotniki. Źołnierzy Białorusko-Litewskiej Dywizji.

1. Bronisław Maliewski.
2. Franciszek Dmuchowski.
3. Jan Beława.
4. Franciszek Szałkiewicz.
5. Ludwig Piniuta (deportowany z rodziną w 1940r).
6. Ignacy Glakowski.
7. Wincenty Wojciechowski.
8. Juzef Piniuta (deportowany z rodziną w 1940r).
9. Radziwinski (kapitan, arestowany w 1940r, zmarł w Grodno w więzieniu).
10. Popławski (jurkow).

Romuald Sokołowski
Porozów.

среда, 14 марта 2012 г.

Столяры, бондари, тесляры, стельмахи.

1. Соколовский Франц Иосифович                          столяр-бондарь
2. Гаманович Леон Антонович                                столяр-тесляр
3. Крицкий Адольф                                                столяр-тесляр
4. Поляк Пётр                                                       столяр-тесляр
5. Поляк Болеслав                                                столяр-тесляр
6. Козюк Иосиф Эдуардович                                   столяр   
7. Козюк Иван Эдуардович                                     столяр
8. Шалкевич Иосиф                                               столяр
9. Романовский Иосиф                                           столяр
10. Козюк Андрей Доминикович                              столяр
11. Поплавский Станислав Антонович                      столяр     
12. Ярошевич Феликс                                             столяр
13. Белава Казимир                                               столяр
14. Крицкий Иосиф                                                стельмах, пчеловод!
15. Поплавский Иван Августинович                         стельмах
16. Малиевский Карл                                             стельмах
17. Поплавский Рыгор                                            стельмах
18. Буйко Павел                                                    стельмах

     Тесляр - плотник

     Бондарь (бондар) - изготовление деревянной посуды: бочки, кадки, ...

     Стельмах (стэльмах) - изготовление телег, колёс, ...